1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել cake “countess”

Stir the flour into baking powder and starch. Whisk the butter and gradually add the eggs, sugar, flour mixture. Grease the pan, pour dried crust on it, then pour the dough and make it smooth. Bake it at 200° C for an hour. Take it out, allow to cool and split into 6 parts. Stir sugar into water and cognac for the syrup. Pour it on five pieces of dough. Melt the chocolate on the steam, apply it on the dough layers. Put the layers on each other. Apply the rest of the chocolate on it and the sides. Allow to cool.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք cake “countess”

շոկոլադ շոկոլադ 450 gram

պաքսիմատ պաքսիմատ

շաքարավազ շաքարավազ 6 chashi_gdal

կոնյակ կոնյակ 2 chashi_gdal

ալյուր ալյուր 400 gram

շաքարավազ շաքարավազ 300 gram

ձու ձու 8 հատ

օսլա օսլա 150 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 3 teyi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 887 կկալ

The author and administrator mykitchen