1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել biscuit with chocolate and honey

Pour a pinch of salt on the egg-whites, put it in the fridge. Melt the chocolate and the butter on the steam and stir them. Whisk the egg-white until it becomes thick foam, add sugar powder little by little. Stir flour into baking powder, pour 1/3 of it in the egg-white and carefully stir. Add some chocolate and stir in. Little by little add flour and the rest of the chocolate. Split it into 5-7 pieces and bake at 175°C-180°C for 30 minutes. Whisk the cream with honey, add some gelatin. Apply the cream on the layers, keep it in the fridge for a few hours. Decorate with chocolate.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք biscuit with chocolate and honey

սպիտակուց սպիտակուց 8 հատ

կարագ կարագ 150 gram

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 200 gram

շոկոլադ շոկոլադ 100 gram

ալյուր ալյուր 150 gram

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 2 teyi_gdal

կրեմ

սերուցք սերուցք 300 ml

մեղր մեղր 60 gram

ժելատին ժելատին 10 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 499 կկալ

The author and administrator mykitchen