1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել “austrian” cake

Whisk an egg in a bowl, add honey. Then stir sugar, butter and baking soda. Put the bowl on a pan with boiling water. Boil stirring till it becomes a froamy mass. Take the bowl off the steam, add flour and knead not thick dough. Split the dough into 8 parts. Heat the pan well, open the dough layers, bake in a dry pan on moderate fire. Turn over when one side becomes red. Take out the layers and turn over, it will be easy if you use a plate or tray of the same size as the pan or a little larger. Put the dough, cover with the pan, turn it over, do the same after the dough bakes. Make porridge with milk and manna-croup. Rub the butter and whisk with sugar powder. Pour the whipped butter in the cooled porridge. Whisk the cream with mixer. To make the sweet paste stir in sour cream, sugar and cocoa. Refridgerate the paste and cream for 20 minutes. Apply cream on the first layer, then cocoa paste on the next layer, and so on. Apply cocoa paste on the last layer. Cover the sides with cream, decorate to your taste.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք “austrian” cake

ձու ձու 1 հատ

մեղր մեղր 2 chashi_gdal

շաքարավազ շաքարավազ 10 chashi_gdal

կարագ կարագ 30 gram

սոդա սոդա 1 teyi_gdal

քացախ քացախ

ալյուր ալյուր 1.5 teyi_bajak

կրեմ

սպիտակաձավար սպիտակաձավար 3 chashi_gdal

կաթ կաթ 2 teyi_bajak

կարագ կարագ 250 gram

շաքարի փոշի շաքարի փոշի 0.5 teyi_bajak

կակաո կակաո 20 gram

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 296 կկալ

The author and administrator mykitchen