1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pineapple cake

Put 50 gram melt butter into the stove sampler sprinkle cacao, spread it in an even way, then put pineapple roles. Put the empty spaces with cherries. Sprinkle flour into the pan add salt and baking powder, sugar and mix it. Break an egg on the big pan, add 4 tablespoon pineapple juice, 1 tablespoon melt butter, milk and mix it then add dry ingredients mix and put into the pan. Cook in the stove for 180 0 C temperature for 50-55 minutes, check weather it is ready or not with the help of a stick. Turn on the cake into the serving plate and serve it.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pineapple cake

կարագ կարագ 80 gram

շագանակագույն շաքարավազ շագանակագույն շաքարավազ 130 gram

պահածոյացված արքայախնձոր պահածոյացված արքայախնձոր 1 tup

բալ բալ 50 gram

ալյուր ալյուր 200 gram

շաքարավազ շաքարավազ 200 gram

արքայախնձորի հյութ արքայախնձորի հյութ 4 chashi_gdal

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 1,5 teyi_gdal

աղ աղ 0,5 teyi_gdal

կաթ կաթ 180 ml

ձու ձու 1 հատ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 242 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.