1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fried turkey with broccoli and pepper

Boil broccoli into the salted water for 3 minutes. Pour out the water. Wash up the pepper, clean it, cut into half moon shape. Cut onion into small pieces with blender or cut it. Mix filling onion mix it well and add pepper. Place broccoli, filling and pepper on a special pan. Now we are making sauce: mix the egg, add cream and grated cheese, then add the sauce on the ret of the ingredients and place into the stove for 45-50 minutes under 1800 temperature.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fried turkey with broccoli and pepper

հնդկահավ հնդկահավ 500 gram

ձու ձու 2 հատ

սոխ սոխ 2 հատ

կծու պղպեղ կծու պղպեղ 3 հատ

բրոկկոլի բրոկկոլի 400 gram

սերուցք սերուցք 200 ml

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 6COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 293 կկալ

The author and administrator mykitchen