1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել dug with stewed cabbage and with cranberry sauce

Cut onion into cubes. Grate carrot with medium size scraper. Cut tomato into cubes. Cut cabbage into small pieces. Cut duck into not very big pieces. Fry it into the big pot with olive oil, add carrot and fry a little. Add duck, fry a little. Fill in the tomato, mix it, add salt close with lid. Stew for 30 minutes. Add cabbage, coriander seeds, mix it and put on the lid. Stew on the medium volume fire for 45 minutes. According to your taste in 15 minutes after cooking you can add rosemary. Now we are going to make sauce: put blueberries into the pot, add water and sugar. Cook for 5-7 minutes. Mix starch with 50ml of water, add on the blueberry, boil it and take off the fire immediately. Mix with blender. Serve on with cabbage.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք dug with stewed cabbage and with cranberry sauce

բադ բադ 2 kg

կաղամբ կաղամբ 2 kg

լոլիկ լոլիկ 400 gram

աղացած չաման աղացած չաման 1 chashi_gdal

սոխ սոխ 150 gram

գազար գազար 150 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

ազնվամորի ազնվամորի 500 gram

ջուր ջուր 250 ml

շաքարավազ շաքարավազ 100 gram

օսլա օսլա 2 chashi_gdal

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 26COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 762 կկալ

The author and administrator mykitchen