1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել shuck roast beef with red pepper

Wash soft beef meat, remove the membrane and tie with the help of kitchen thread. Put into the plate vegetable oil, mustard, red pepper, mashed garlic, black pepper and mix. Scrape the mixture on the meat, put into the refrigerator for 2 hours. Heat vegetable oil into a big pan and fry the meat from all sides. Take off, put inot the pan and put into the stove under 2200C for 20-25 minutes. After cooking take out the meat, remove the thread, cover with foil and leave for 10 minutes. Slice in a thin way, pour on it the juice which came during the cooking.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք shuck roast beef with red pepper

տավարի միս տավարի միս 1 kg

ձեթ ձեթ 4 chashi_gdal

կծու կարմիր պղպեղ կծու կարմիր պղպեղ 2 chashi_gdal

մանանեխ մանանեխ 3 chashi_gdal

սխտոր սխտոր 2 pchex

սև պղպեղ սև պղպեղ 0.5 teyi_gdal

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 8COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 186 կկալ

The author and administrator mykitchen