1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել poultry into the wine

Cut poultry or turn into pieces, stew into a small boiler. Then add cut onion, mashed garlic, butter, salt and cook. Add 100 ml wine and continue to cook. After taking off the fire in a 5-7 minutes add the rest of the wine, tomato paste and mint leaves cut in a small way.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք poultry into the wine

հավ հավ 1 հատ

սոխ սոխ 3 glux

կարագ կարագ 80 gram

սխտոր սխտոր 5 pchex

կարմիր գինի կարմիր գինի 300 ml

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 2 chashi_gdal

անանուխ անանուխ

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 274 կկալ

The author and administrator mykitchen