1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել pie with eggplant

Wash up the eggplants s it is seen on the picture. Cut into layers. Fry into the olive oil from both sides. Place on the plate, add salt and beat garlic. Cut tomato like a disk. Grate cheese with big scrapper. Place into the pan with the layers: eggplant, cheese, potato. Repeat the same with all ingredients. Leave a little grated cheese for adding at the end. Sprinkle a little cut green, add grated cheese. Close the pan with foil and put into the stove for 30-35 minutes under 2000 temperature.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք pie with eggplant

սմբուկ սմբուկ 1 kg

կարտոֆիլ կարտոֆիլ 800 gram

սխտոր սխտոր 3 pchex

ձեթ ձեթ

աղ աղ

մաղադանոս մաղադանոս

մայոնեզ մայոնեզ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 3COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 278 կկալ

The author and administrator mykitchen