1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chicken rolls with ham and pepper

Cut soft meat with the length but not up to the end and open it. Beat the received part slightly with special membrane surface. Leave it for 30 minutes. Wash up the pepper, clean it, cut with the shape of cane. Cut ham with stripes. Grate cheese with big scraper. Mix cream and cheese. Put a piece of pepper on the chicken meat and 1 or 2 layers of ham. Whip the soft meat like a roll, and fix with the help of sticks. Whip the whole soft meat like this. Place on the stove pan. Place the mixture of cheese and cream on the rolls. Put into the stove under for 30 minutes under 2000 temperature. Before serving take off the sticks.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chicken rolls with ham and pepper

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 700 gram

խոզապուխտ խոզապուխտ 150 gram

կարմիր պղպեղ կարմիր պղպեղ 1 հատ

սերուցք սերուցք 200 gram

սոյայի սոուս սոյայի սոուս

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 190 կկալ

The author and administrator mykitchen