1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել fried chicken with vegetable

Cut soft chicken meat into not big pieces. Fry into the olive oil until it it is ready. Take off the additional parts from pepper and cut into cubes. Clean the onion cut into small pieces or give moonlike shape. Fry onion into the olive oil until it becomes golden. Add frozen green bean and pepper. Stew into the pan with closing lid until pepper and bean soften. Mix the whole vegetable, add sour cream, grated cheese and add salt. Place into the pan Cook for 20-25 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք fried chicken with vegetable

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 500 gram

կանաչ լոբի կանաչ լոբի 400 gram

կծու պղպեղ կծու պղպեղ 1 հատ

սոխ սոխ 1 glux

աղ աղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 204 կկալ

The author and administrator mykitchen