1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել kievian chops

Divide breast meat part from the middle and open it. Beat with the flat size of the kitchen hammer. It there appears tore pieces, close with small pieces of the meat. Make the kernel part. Add small cut greens with the butter, sprinkle salt and pepper. Give the shape of cone or Christmas tree, put in the middle of the beaten meat and roll carefully. Don't leave holes, so that not to let the fat flow out. Mix well egg in the pannikin add a little salt. Put chops into the flour, into the egg, then into the breading, the again into the egg an again into the the breading. Fry on average volume in a hot and full vegetable oil. Fry from all sides until it has a golden color. Fry chops and put on the napkin. Serve on with clot, potatoe and fresh vegetable.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք kievian chops

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 2 kg

կարագ կարագ 1 teyi_gdal

մաղադանոս մաղադանոս 1 teyi_gdal

ձու ձու 1 հատ

պաքսիմատ պաքսիմատ

աղ աղ 0.5 teyi_gdal

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 557 կկալ

The author and administrator mykitchen