1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել holiday chicken ham

Separate ham meat from bones, turn down the meat, cut one part of the bone and leave the ground part. From inner part scrape salt, pepper and dried green on the meat. Leave it in the refrigerator for a few hours. First off all fry onion then carrot. Add salt and sugar. When the carrot is red slightly add wine and cook by stirring. Cool the vegetable, mix the cut cheese and parsley. Put the mass into the chicken ham, tie the ends or fix with the help of toothpicks. Put on the pan and cook in the stove under 2000C for 40 minutes.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք holiday chicken ham

Հավի բուդ Հավի բուդ 1.5 kg

կանաչի կանաչի

գազար գազար 3 հատ

սոխ սոխ 2 glux

շաքարավազ շաքարավազ 0.5 teyi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 60 ml

մաղադանոս մաղադանոս

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 419 կկալ

The author and administrator mykitchen