1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել chicken with dried fruits into the white vine

Fry onion into the olive oil. Wash dried food beforehand, dry it and cut. Then tomatos as well turned into the puree. Add vine and mashed garlic, stew for 10-12 minutes. Remove the chicken soft meat from the skin and bones, beat it with small hammer, spice with salt and pepper. Imbrue the meat into the flour and fry. Put the breast meat into the pan, add on it the sauce made with tomato and dried fruits, decorate with rosemary brunches and cook for quarter of an hour under medium volume fire. Serve on with dry white or red vine.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք chicken with dried fruits into the white vine

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 1 kg

սպիտակ գինի սպիտակ գինի 200 gram

ձեթ ձեթ 80 ml

սալորի չիր սալորի չիր 100 gram

սխտոր սխտոր 4 pchex

սոխ սոխ 2 glux

կիտրոնի հյութ կիտրոնի հյութ 4 chashi_gdal

լոլիկ լոլիկ 4 հատ

ալյուր ալյուր 2 chashi_gdal

կանաչի կանաչի

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 7COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 397 կկալ

The author and administrator mykitchen