1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել stuffed pepper

Cut onion. Grate carrot with small scraper. Fry the rest of the onion with olive oil. Add the half of carrot and fry it. Mix filling and rice. Add fried carrot and onion, add salt and pepper then mix it. Cut the upper part of the pepper remove the seeds. Put filling into the pepper. Mix sour cream and tomato. Mixture into the pot onion and carrot. Place peppers. Add water so as it reaches the half of the pepper. Stew on the medium volume fire with closed id for 40 minutes. Serve on with sour cream or with sauce into which the peppers have cooked.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք stuffed pepper

պղպեղ պղպեղ 8 հատ

տավարի միս տավարի միս 400 gram

բրինձ բրինձ 200 gram

սերուցք սերուցք 150 gram

տոմատի մածուկ տոմատի մածուկ 150 gram

գազար գազար 200 gram

սոխ սոխ 200 gram

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

ձեթ ձեթ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 5COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 164 կկալ

The author and administrator mykitchen