1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել filled apples

Cook soft chicken meat, cool it, cut it into small pieces. Melt the butter, add flour, mix it well, pour milk. Reach the boiling condition while mixing up continuously. Sprinkle salt and pepper. Cook until sauce thickens. Mix sauce and soft meat, take off the fire. Take off the upper part of apple, the kernel part as well, so as there remains the walls with the thickness of 0,5 sm. According to your shape you can give zigzag shape. Fill in the apple. Place on the pan. Put a piece of butter on each of apple, put into the stove. Cook for 35-40 minutes under 180 0 temperature.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք filled apples

խնձոր խնձոր 1 kg

հավի կրծքամիս հավի կրծքամիս 500 gram

կաթ կաթ 350 ml

կարագ կարագ 150 gram

ալյուր ալյուր 2 chashi_gdal

աղ աղ

սև պղպեղ սև պղպեղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 262 կկալ

The author and administrator mykitchen