1001 Recipe.info

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Բաղադրատոմս

Ինչպես պատրաստել maffin with broccoli

Boil water with pot, add salt, turn the broccoli into the bouquet and put into the boiling water. Cook for 4-5 minutes. Make broccoli be water free, boil form the above part cold water and make it be water free once more. In order to make dough put butter and sugar into the mixer pot and mix it together. Add eggs into the mixer pot one by one, baking powder, flour and mix it well. Grate cheese as well. Remove the broccoli on the napkin and dry it. Add grated cheese on the dough and mix it well. Put the dough into a special forms for making maffin, add on the bouquet of broccoli. Put the cylinders into beforehand heated stove under 1800 temperature and leave it into the stove until dough is ready.Ձեզ անհրաժեշտ է հետեւյալ բաղադրիչները, որպեսզի պատրաստեք maffin with broccoli

բրոկկոլի բրոկկոլի 2 kg

փխրեցուցիչ փխրեցուցիչ 0.5 teyi_gdal

ալյուր ալյուր 150 gram

ձու ձու 2 հատ

կարագ կարագ 150 gram

շաքարավազ շաքարավազ 25 gram

աղ աղ

Բաղադրիչների ձեռքբեռման ընդհանուր մոտավոր արժեքը կազմում է 4COM_CCK_RUB
իսկ կալորիականությունը ` 394 կկալ

Daily culinary TV show. Unique recipes each day.